Feike Asma en Jan Zwart- St. Joriskerk Amersfoort

Vincent de Vries - St. Joriskerk Amersfoort

Vincent de Vries speelt vanuit de St. Joriskerk te Amersfoort koraalbewerkingen van Feike Asma en Jan Zwart

Voor € 15,95
1. Fantasie-Ouverture ‘Dankt, dank nu allen God/Wilt heden nu treden’ - Jan Zwart (1877-1937)

2. Bede ‘O Heer, die daar des Hemels tente spreyt’
Uit: Drie Oud-Hollandse liederen uit Valerius Gedenckclank (Boek XII)

3. Fantasie over ‘Wees gegroet, gij eersteling der dagen’ - Feike Asma (1912-1984)

4. Canonisch voorspel over Psalm 84 vers 1 - J. Zwart
Uit: Musijck over de voijsen der psalmen Davids (Stuk VII) 

5. Postludium en Koraal ‘Alle roem is uitgesloten’ (Boek XVI)

6. Liedbewerking ‘Gouden harpen ruisen’ - F. Asma

7. Sombere muziek over Psalm 103 vers 8 - J. Zwart  
Uit: Musijck over de voijsen der psalmen Davids (Stuk I) 

8. Orgelkoraal ‘O Heil’ge Geest, daal op ons neer’
Uit: Vijf Orgelkoralen (Boek VII)

9. Fantasie over Gezang 143 ‘Op bergen en in dalen’ - F. Asma  

10. Melodiebewerking ‘Ik wensch te zijn als Jezus’

11. Toccata en koraal over Psalm 75

Vincent de Vries, geboren in 1969 te Scheveningen, kreeg op 4-jarige leeftijd van zijn moeder de eerste
pianolessen. Toen hij 10 jaar was, deed hij toelatingsexamen aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag.
Een jaar later kreeg hij een studiebeurs waardoor hij bij de Franse pianiste Janine Dacosta les kon nemen.
Op 12-jarige leeftijd nam de pianist Theo Bruins hem onder zijn hoede. Naast hoofdvak piano studeerde
Vincent de Vries ook hoofdvak orgel bij Wim van Beek en Bert Matter. Op 15-jarige leeftijd debuteerde hij
als concertorganist. Na zijn diploma ”Uitvoerend Musicus” in 1993 aan het Koninklijk Conservatorium stelde
Jerome Rose hem in staat om met een studiebeurs aan de Bowling Green University (Ohio, U.S.A.) te studeren
voor de titel ”Master of Music”. Daarna studeerde hij nog twee jaar aan de Indiana University Bloomington
voor het ”performance certificate”. Na het behalen van de Doctorstitel aan de University of Texas at Austin
werd Vincent Assistant Professor en Director of Collaborative Piano aan de Baylor University te Waco. Sinds
2010 is hij benoemd tot ”Professor of Piano and Collaborative Piano” aan de ”Yonsei University” in Seoul,
een van de meest vooraanstaande Universiteiten in Zuid-Korea. Tevens geeft hij recitals en masterclasses
aan Universiteiten in Amerika en Azië. Op zijn 15e jaar maakte Vincent 2 langspeelplaten in de Evangelisch-
Lutherse Kerk en de Grote Kerk te Den Haag, gevolgd door 9 CD’s: Oude Kerk Amsterdam (2), Domkerk
Utrecht (2), Grote Kerk Maassluis, Bovenkerk Kampen, St. Martin Dudelange (Lux), St. Gudula Rhede (D) en
St. Aposteln Keulen. Tevens maakte Vincent de Vries 5 CD’s bij MSR Classics (piano/harpsichord). Vanwege
zijn verdiensten voor de Franse orgelmuziek werd Vincent de Vries in 2003 door de Société Académique ”Arts-
Sciences-Lettres” te Parijs onderscheiden met de zilveren medaille.

Opname, editing, mastering en productie: Steven & Arend-Jan Wielink, Excellent Recordings

High resolution recording (24bit 88.2kHz)

Microfoons: DPA 4006 (gemodificeerd door Rens Heijnis)

Microfoon voorversterker: Merging Hapi
Software: Cubase en Wavelab
Kabels: Van den Hul

De Orgelvriend

"De opname is uitstekend en de akoestiek van de Sint-Joriskerk werkt perfect mee."

"Er is veel te genieten op deze cd, die ik van harte aanbeveel."

Bestelsnel dit album via www.bestelmuziek.nu
 

  • Joris Amersfoort Excellent Recordings
  • Joriskerk Amersfoort_Vincent de Vries
  • Diamond Line_Joriskerk Amersfoort
195