Curriculum vitae
Chiel Jan van Hofwegen
Organist

Chiel Jan van Hofwegen (1978) ontving privélessen van Henk van Egmond. Hij studeerde orgel (bachelor) en improvisatie (master) bij Jos van der Kooy en bijvak piano bij Jan Wolffs aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Aan ditzelfde conservatorium studeerde hij tevens twee jaar hoofdvak muziektheorie bij Paul Scheepers, Diederik Wagenaar, Arie Boers en Theo Goedhart. Verder volgde hij de zij-instroom PABO aan de INHOLLAND-Hogeschool te Rotterdam. Aan het Rotterdams Conservatorium behaalde hij het diploma Schoolmuziek bij Frits Evelein en Saul de Caluwe. Chiel Jan volgde masterclasses literatuur en improvisatie bij o.a. Peter Planyavsky, Naji Hakim, Arvid Gast, Rienk Jiskoot en Ton Koopman. Verder ontving hij privélessen van Hayo Boerema (improvisatie) en Pieter Dirksen (oude muziek). In 1998 behaalde hij op het Nationaal Improvisatieconcours te Elburg de prijs voor de vrije improvisatie. In 2000 won hij op het Nationaal Improvisatieconcours te Amersfoort ter gelegenheid van het Bachjaar 2000 de tweede prijs. Tijdens het Nationaal Improvisatieconcours te Zwolle kreeg hij in 2003 een eervolle vermelding. Op het Internationale Improvisatieconcours te Haarlem ontving hij in 2006 samen met Robert Kovacs een gedeelde eerste prijs. Als pianist en coördinator muziek is hij verbonden aan de  missionaire gemeente ‘Licht op Zuid’ te Rotterdam. Hij heeft een uitgebreide lespraktijk met orgel- en pianoleerlingen. Zie voor meer informatie: www.chieljanvanhofwegen.nl

Chiel-jan-van-hofwegen_van-noordt_Diamond line
214